Privacy policy

Verzamelen, verwerken, gebruik van persoonsgegevens.

1.       Principes voor het verwerken van persoonsgegevens.

Desix BVBA, hierna genoemd: Zeitschild Benelux (commerciële benaming), Elizabetlaan 158 D/51, 8300 Knokke-Heist, BE 0720.837.484 erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke gegevens en zal de gegevens van de betrokkenen met de nodige zorg behandelen.  Wij bevestigen expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR).

2.       Gebruik van persoonsgegevens.

Tijdens Uw bezoek op onze website verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Tijdens de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en bij het uitvoeren van klant- en leverancierscontracten kan Zeitschild Benelux bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen.  Wanneer U een klantenaccount opent of een bestelling invoert worden de volgende gegevens verzameld voor verdere verwerking:

Voornaam

Achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Geslacht

Bankrekeningnummer

Indien van toepassing: contactpersoon binnen het bedrijf

Indien van toepassing: functie binnen het bedrijf

Alle gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen worden overgedragen via beveiligde SSL-gecodeerde pagina’s van onze betalingspartners.  Wij bewaren geen creditcardgegevens.

De persoonsgegevens die U opgeeft worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst (bestelling, levering, facturatie, boekhouding, incident management, algemene communicatie, kwaliteitsmeting).  Verder gebruik van Uw persoonsgegevens wordt enkel met Uw uitdrukkelijke toestemming gedaan, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, informatie over producten, nieuwigheden over de sector, het lanceren van een nieuw gamma, event management.  Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgedragen behoudens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

De verwerking van Uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract en het legitieme belang van Zeitschild Benelux om zijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren.  De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden rechtstreeks door U aangeleverd via het gebruik van onze website, door ons contactformulier in te vullen, door ons een e-mail te sturen of via andere manieren om contact met ons op te nemen.

3.       Bewaren van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor (i) de duur van zakelijke relaties, (ii) de looptijd van het contract met klanten en/of leveranciers, of (iii) zeven jaar voor wettelijke doeleinden, afhankelijk van wat het langste of het meest geschikt is om aan de omstandigheden te voldoen.  Niettegenstaande het voorgaande kunnen persoonlijke gegevens die kunnen leiden tot rechtsgevolgen voor bewijskrachtdoeleinden worden gearchiveerd gedurende een periode die gelijk is aan het verjaringsstatuut (meestal 10 jaar).  Alle persoonlijke gegevens die niet langer nodig zijn voor één van de hierboven genoemde doeleinden of enig ander (wettelijk) doel zullen geanonimiseerd en/of permanent verwijderd worden.

4.       Doorgifte van persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar servers die zich buiten het land van uw woonplaats bevinden of naar aangesloten bedrijven of agenten of consultants, zodat zij namens ons persoonsgegevens kunnen verwerken. We zullen er alles aan doen om te garanderen dat deze ontvangers uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dergelijke ontvangers kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. In het geval van dergelijke overdrachten doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd door de implementatie van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Commissie zijn goedgekeurd.

5.       Uitoefening van Uw rechten

Als betrokkene heeft U de volgende rechten met betrekking tot Uw persoonsgegevens:

-          Recht op inzage

-          Recht op verbetering

-          Recht op wissing

-          Recht op bezwaar tegen direct marketingpraktijken

-          Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering

-          Recht op overdraagbaarheid

-          Recht op beperking van de verwerking

Voor de uitoefening van Uw rechten kan U steeds contact met ons opnemen via e-mail info@zeitschild.be.

Indien U van mening bent dat de uitoefening van Uw rechten niet correct geschiedt, dan kan U zich steeds wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookiepolicy

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door Uw internet wordt opgeslagen in de browser.  Het doel is om informatie over U te onthouden.  Cookies maken het mogelijk voor een website om Uw browser te herkennen en om snel en eenvoudig te surfen op een website.  Ze zorgen er ook voor dat Uw persoonlijke instellingen en voorkeuren zijn opgeslagen, bijvoorbeeld wanneer U de website opnieuw bezoekt, hoeft U Uw taal niet nog een keer te selecteren.  Bepaalde cookies kunnen ook door een derde partij worden geplaatst, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten (dit zijn zogenaamde third party cookies).  Als U niet wilt dat een website cookies op Uw computer plaatst, dan doet U dat door de instellingen van Uw browser te wijzigen.  Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, dat kan dat, afhankelijk van welk type browser je gebruikt:

·         Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Blockenable- or-allow-cookies

·         Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

·         Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelenwebsitesvoorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in+en+uitschakelen

·         Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Hou er rekening mee dat bepaalde grafische elementen door het uitschakelen van cookies mogelijk niet zo duidelijk zijn, of dat het onmogelijk is om bepaalde applicaties te gebruiken.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.  De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over Uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  Wij wijzen U er echter op dat U in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.  Door gebruik te maken van deze website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  Als U het script van Analytics liever helemaal wil blokkeren dan kan U hiervoor een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Met deze plugin telt Uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Bescherming van persoonsgegevens.

Zeitschild Benelux erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel deel is van de gegevensbescherming.  Waar het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal Zeitschild Benelux de passende technische en organisatorische maatregelen bieden ter bescherming van persoonsgegevens.

Wijziging van het gegevensbeschermingsbeleid.

Wij kunnen dit gegevensbeschermingsbeleid van tijd tot tijd wijzigen.  We doen dit door de bijgewerkte versie op de website van www.zeitschild.be te plaatsen.  Wanneer we wijzigingen doen in ons beleid zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van ons gegevensbeschermingsbeleid aanpassen.  Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepagina gemeld worden.  Niettemin moedigen wij U aan om regelmatig ons gegevensbeschermingsbeleid te lezen.

 

Gegevensbeschermingsbeleid versie 2, laatst bijgewerkt op: 27/06/2019